Vă rugăm să citiți Termenii, Politica noastră privind cookie-urile și Politica noastră de confidențialitate (denumite în continuare „Politicii de protecție a datelor”) înainte de a utiliza site-ul web și de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea și utilizarea site-ului www.aniledakids.com și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor și politicilor de protecție a datelor și sunteți de acord să respectați acești Termeni, precum și Politica de confidențialitate. protejarea datelor.

Dacă nu sunteți pe deplin de acord cu Termenii și politicile de protecție a datelor, nu utilizați acest site web. Acești Termeni pot fi modificați. Sunteți responsabil pentru citirea integrală a Termenilor și politicilor de protecție a datelor, deoarece se vor aplica Termenii și politicile de protecție a datelor aplicabile în vigoare la momentul încheierii contractului relevant (așa cum este definit mai jos) sau la utilizarea acestui Site.

Dacă aveți întrebări referitoare la Termeni sau Politicile de protecție a datelor, ne puteți contacta oricând folosind adresa de email office@aniledakids.comContractul (așa cum este definit mai jos) poate fi încheiat, dacă vă exprimați alegerea în acest sens. , în oricare dintre limbile în care Termenii sunt disponibili pe acest site web.

DEFINIȚII GENERALE
SITE / DOMENIU:


• toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod prin utilizarea echipamentelor digitale;
• conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către ANILEDA KIDS prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al ANILEDA KIDS UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informatiilor de contact, specificate sau nu de acesta;
• informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de ANILEDA KIDS intr-o anumita perioada;
• informatii referitoare la produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de un tert cu care ANILEDA KIDS are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
• date referitoare la ANILEDA KIDS sau alte date privilegiate ale acestora.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe porțiunile disponibile publicului SITE-ului, în sensul de a oferi CLIENTULUI posibilitatea de a contracta produse și/sau servicii folosind exclusiv mijloace electronice, inclusiv alte mijloace de comunicare la distanță (adică prin telefon).

UTILIZATOR – Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau in baza unui acord de utilizare intre ANILEDA KIDS si acesta.

CONT – setul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur utilizator accesul în zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la SERVICIUL.

CLIENT – Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT si SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.) sau in baza unui acord de utilizare intre aniledakids.com si acesta, sau persoana fizica sau juridica care beneficiaza de produsele si/sau serviciile oferite de aniledakids.com si achizitionate de acesta.

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodică, exclusiv electronică, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de www.aniledakids.com într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea www.aniledakids.comcu referire la informații. cuprinse în ea.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către ANILEDA KIDS către Client, indiferent de modalitatea de livrare.

CONTRACTUL LA DISTANTA – conform definitiei cuprinse in O.U.G (Ordonanta de Urgenta a Guvernului) nr. 34/2014.


1. POLITICA GENERALA
Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu deține un alt acord de utilizare valabil, încheiat între ANILEDA KIDS și acesta.

 1. A. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.aniledakids.com
  b. Utilizarea, incluzand dar fara a se limita la accesarea, vizitarea si vizualizarea continutului/serviciului, implica aderarea utilizatorului sau clientului la prezentii termeni si conditii cu exceptia cazului in care continutul respectiv nu are conditii de utilizare distinct formulate.
  c. Prin utilizarea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură cauzate site-ului, conținutului, serviciului, ANILEDA KIDS sau oricărui terț cu care ANILEDA KIDS are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
  d. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptul dat pentru document:
  1.d.1. Renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de ANILEDA KIDS prin intermediul site-ului, primirea de newslettere și/sau comunicări de la ANILEDA KIDS de orice fel (electronic, telefonic, etc.), fără nicio garanție ulterioară din partea ANILEDA KIDS.
  1.d.2.ANILEDA KIDS va șterge toate datele care se referă la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
  1. e. Clientul/Utilizatorul poate oricând să-și reconsidere decizia de a fi de acord și/sau accepta documentul, în forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
  1.f. Pentru exercitarea dreptului prevăzut la art. 1.4, el poate contacta ANILEDA KIDS sau poate folosi linkurile din conținutul primit de la ANILEDA KIDS în acest scop.
  1. g. Clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea documentului în timpul derulării unui Contract, sau până în momentul în care nu va plăti contravaloarea tuturor Contractelor neonorate împotriva ANILEDA KIDS.
  h. În cazul în care Clientul a plătit contravaloarea tuturor Contractelor neonortate împotriva ANILEDA KIDS și revocă acordul exprimat în favoarea documentului în timpul executării unei Comenzi, ANILEDA KIDS își va anula Comanda fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără oricare dintre părți poate pretinde celeilalte daune-interese.
  2. CONȚINUT
  2.A Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul ANILEDA KIDS este proprietatea intelectuală a ANILEDA KIDS.
  2.b. Clientului/Utilizatorului nu îi este permis să copieze, să transfere, să modifice și/sau să modifice în alt mod, să utilizeze, să facă linkuri către, să expună, să includă orice conținut în orice context, altul decât cel original intenționat de ANILEDA KIDS, să includă orice conținut din afara site-ului ANILEDA KIDS, elimina semnele care semnifica dreptul de autor al ANILEDA KIDS asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, cu exceptia acordului expres al ANILEDA KIDS.
  2.c. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloace, face obiectul documentului, dacă conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat între ANILEDA KIDS și acesta, și fără niciun fel implicit sau garanție expresă făcută de ANILEDA KIDS cu referire la acel conținut.
  2. d. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai dacă acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.
  e. În cazul în care ANILEDA KIDS acordă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza, în forma descrisă într-un acord de utilizare separat, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces ca urmare a prezentului acord, acest drept se extinde numai asupra acestuia sau asupra conținuturi definite în contract, numai pe durata existenței acestuia sau a acestor conținuturi pe site sau în perioada definită în acord, conform condițiilor definite în acord, dacă acestea există și nu reprezintă un angajament contractual al ANILEDA KIDS pentru respectivul Utilizator, Client sau orice alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloace și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod ca urmare a acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
  f. Niciun conținut transmis Utilizatorului sau Clientului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ANILEDA KIDS și/sau a angajatului ANILEDA KIDS dacă există unul care a mediat transferul de conținut, dacă este cazul, către acel conținut.
  g. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de document sau de Acordul de utilizare însoțitor, dacă există, este interzisă.
  3.CONTACT
  3.a. www.aniledakids.compublica pe site datele complete si corecte de identificare si contact ale Clientului sau Utilizatorului.
  3. b. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite ANILEDA KIDS sa il contacteze prin orice mijloc disponibil inclusiv prin mijloace electronice.
  c. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea ANILEDA KIDS de a contacta Utilizatorul sau Clientul.
  d. ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice fel, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) 
 2. e. Accesarea site-ului, utilizarea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări către ANILEDA KIDS se face electronic, telefonic, sau orice alt mijloc de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și ANILEDA KIDS, având în vedere – că astfel își dă acordul pentru primirea notificărilor de la ANILEDA KIDS în mod electronic și/sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

BULETIN INFORMATIV
4.a. Primirea newsletter-ului presupune completarea unui formular de către Utilizator sau Client și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care acesta nu și-a exprimat deja acest acord.
4. b. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul trimiterii buletinului pot și vor fi utilizate de ANILEDA KIDS în limitele Politicii de confidențialitate.
c. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:
4.c.1. Folosind linkul special conceput în orice newsletter primit.
4. c. 2. Prin modificarea acceptării acestora de a primi newsletter-ul și utilizarea paginilor din zone restricționate, prin utilizarea contului.
c. 3. Prin contactarea ANILEDA KIDS, în conformitate cu informațiile de contact, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
d. Renunțarea la primirea newsletter-ului nu implică renunțarea la acceptarea dată pentru document.
e. ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite newsletter-ul precum și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter-ul, fără niciun angajament ulterior din partea ANILEDA KIDS. , sau orice notificare prealabilă a acesteia.
f. ANILEDA KIDS nu va include în newsletterele sale trimise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt tip de material publicitar sub formă de conținut care se referă la un terț care nu este partener al ANILEDA KIDS, la momentul trimiterii newsletter-ului.
5. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
5. a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care deține sau își creează un cont sau nu.
b. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentului.
c. ANILEDA KIDS poate limita accesul clientului la serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.
d. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
e. În cazul în care sunt descoperite astfel de accesări, ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu.
PRODUSE OFERITE DE WWW.ANILEDAKIDS.COM
6.a Produsele comercializate prin www.aniledakids.com sunt noi, in ambalajul ANILEDA KIDS iar in momentul actualizării statusului comenzii complete sunt insotite de factura fiscala transmisa prin email-ul mentionat de CLIENT. Produsele si serviciile sunt oferite cu respectarea prevederilor prezentului document si in limita stocului disponibil. Din acest motiv ANILEDA KIDS isi asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care produsul nu se mai afla in oferta curenta a ANILEDA KIDS
6. b Prețurile afișate includ TVA (19%) și nu includ costurile de livrare. Pretul de achizitie imprimat pe factura va fi acelasi cu cel stabilit de consilierul clienti ANILEDA KIDS la confirmarea comenzii ca si comanda ferma.
6.c Chiar dacă, în ciuda eforturilor noastre, un număr mic de produse pot avea prețuri greșite pe site, stabilite eronat de aplicația noastră informatică, prețul final este întotdeauna considerat cel acceptat de client în discuțiile cu consultanții și clienții ANILEDA KIDS . În cazul în care prețul real al produsului este mai mare decât prețul afișat pe site, consultanții noștri de vânzări au dreptul să vă satisfacă solicitarea de a livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care putem face acest lucru, așa cum dvs. aveți dreptul să refuzați comanda. Daca pretul real este mai mic decat pretul publicat pe site, si ati platit pretul in avans, diferenta va fi returnata conform acordului, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data primirii produsului.
6.d ANILEDA KIDS nu oferă garanții, exprese sau implicite, cu privire la, dar fără a se limita la, funcționarea acestui site, informațiile, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site și adecvarea acestora. pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că utilizarea acestui site și achiziționarea de produse sau servicii aferente se face pe propriul risc, singura derogare fiind obligația ANILEDA KIDS de a acorda utilizatorilor dreptul de a rezilia unilateral contractul conform legislației în vigoare, așa cum este detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu exemplificativ, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, ton, accesorii, aspect etc.).
7. VALIDITATEA OFERTELOR
7.a. ANILEDA KIDS isi rezerva dreptul de a modifica tarifele aplicate pentru produsele si/sau serviciile disponibile pe site fara notificarea prealabila a Utilizatorului sau Clientului.
7. b. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu poate fi modificat la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.
c. Pretul de achizitie al produselor si/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu poate fi modificat.
d. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, doar în perioada dintre emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, numai dacă modalitatea de plată aleasă de acesta este rambursarea.
8. COMANDA ONLINE
8.a Clientul poate plasa oricând comenzi pentru produse vândute, exclusiv pe site.
8.b. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la momentul plasarii comenzii, numite in acest document si in comanda emisa.
8. c. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord ca ANILEDA KIDS să îl poată contacta, în următoarele scopuri/situații, prin orice mijloc disponibil/ agreat de ANILEDA KIDS, în funcție de scopul/situația:
c. 1. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.c.1, inclusiv în funcție de situație și alte servicii cu valoare adăugată (adică transport etc.)8.c.2. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
8.c.2. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
8. d. ANILEDA KIDS poate rezilia automat comanda plasată de Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
8.d.1. Datele furnizate de Client pe site sunt incomplete sau incorecte
8. d. 2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau provoca daune de orice fel din partea ANILEDA KIDS și/sau a partenerilor săi
8.d.3. fara nici o justificare.
8.e.2. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau când ANILEDA KIDS informează Clientul despre comanda sa validată, comanda sa devine Contract la Distanță, aplicând astfel definițiile cuprinse în O.U.G (Ordonanța de Urgență a Guvernului) nr. 34/2014, denumit în prezentul document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, acești Termeni și Condiții.
8. f. Detaliile de livrare ale produselor inclusiv, dar fără a se limita la timpul necesar pentru livrare, nu constituie o obligație contractuală din partea ANILEDA KIDS, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare dintre părți poate fi sau este prejudiciată. . în orice fel ca urmare a încălcării acestora.
g. In cazul in care un Client isi modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele in derulare existente la acel moment, isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii.
9.PLATA PRODUSELOR
9. a Produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar livrarea nu se va face. Plata produselor comandate de pe site-ul www.aniledakids.comconform acestor „Termeni și Condiții” se poate face în avans sau la livrarea produselor (rambursare). ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a solicita plata produselor în avans în anumite cazuri.
b Plata în avans se poate face prin sistemul de plată securizat Netopia Payments pentru comenzile efectuate din și pe teritoriul României, comenzile cu plăți în avans efectuate având prioritate în procesul de livrare. Comenzile internationale nu beneficiaza de sistemul Ramburs la Livrare. Cardurile de credit sunt supuse verificărilor de validare și autorizare de către instituția emitentă. In cazul in care nu primim autorizatia necesara, nu vom fi raspunzatori pentru nicio intarziere in livrarea produselor comandate sau, dupa caz, nelivrarea acestora si nu vom putea incheia niciun Contract cu dumneavoastra.
10. LIVRARE
10.a Livrarea produselor se va face oriunde pe teritoriul Romaniei, in termen de 2-4 zile lucratoare. Comenzile achitate in avans prin sistemul de plata Netopia Payments vor fi trimise imediat dupa autorizarea acestora, fara a fi nevoie de confirmare din partea clientului. In cazul in care livrarea nu reuseste in termenul mentionat, veti fi contactat telefonic.
Livrarea se face prin marfa urgenta, tarifele fiind aceleasi in orice locatie de pe teritoriul Romaniei.
Clientul este notificat de catre firma de curierat telefonic, prin email si mesaje pe numarul prevazut de termenul de livrare, suma datorata de client (in cazul sistemului de plata Ramburs) si orice incercari de reincercare, daca este cazul.
10.b In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, in intervalul de timp convenit, curierul nostru va reveni inca o data dupa ce va reusi sa il contacteze, dupa care comanda va fi anulata si produsul returnat la sediul ANILEDA KIDS, clientul va suporta costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate. În cazul clienților care au refuzat livrarea în istoricul comenzilor, ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile ulterioare decât după efectuarea plății în avans prin sistemul de plată cu cardul.
10.c .ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a întârzia sau de a anula livrările produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de controlul ANILEDA KIDS, inclusiv: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste. , revolte, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor dreptului român.
10. d. Suma maximă de daune care poate fi plătită de ANILEDA KIDS oricărui client în caz de nelivrare sau livrare necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de ANILEDA KIDS de la acest client.
11.
12. SCHIMBAREA PRODUSELOR
Produsele care se realizeaza la comanda la cererea clientului sunt supuse Ordinului 130/2000. Capitolul 2, art. 10 c) consumatorul nu poate rezilia unilateral următoarele tipuri de contracte decât dacă părțile au convenit altfel: contracte de furnizare de produse executate conform specificațiilor consumatorului sau de produse distinct personalizate, precum și cele care, prin natura lor, le nu pot fi returnate sau se pot degrada sau deteriora rapid;

Acestea fiind spuse, produsele ANILEDA KIDS realizate la comandă, NU POT FI RETURNAT, dar pot fi schimbate! Avem două cazuri în care produsele pot fi schimbate:

Avem două cazuri în care produsele pot fi schimbate:
1. Dacă clientul face mărimea greșită (taxele de transport sunt suportate de ea)
Dacă facem dimensiunea greșită (taxele de transport sunt suportate de noi)
ATENTIE: Produsul se schimba cu altul exact la fel, nu cu alt model! Doar daca culoarea produsului comandat nu mai este in stoc, atunci poate alege alt produs!
După ce stabilim telefonic toate detaliile, vă vom trimite curierul pentru a ridica produsul. Asteptam sa ajunga la sediu, verificam ca este in aceeasi stare in care a fost expediat, cu toate accesoriile atasate, inclusiv cutia si fara urme de uzura, dupa care livram schimbul imediat ce posibil. Nu ne trimiteți colete singuri, decât dacă am convenit!
Vă rugăm să verificați TERMENI ȘI CONDIȚII pentru a trimite un produs înapoi către ANILEDA KIDS.

In cazul in care produsele nu sunt conforme cu starea in care au fost livrate – fara etichetele atasate si/sau cu semne de uzura, produsul va fi returnat clientului cu costurile de transport suportate de acesta.
Orice nerespectare a termenilor si conditiilor mentionate in ANILEDA KIDS atrage costuri suplimentare.

DECI, PLASAREA O COMANDĂ ONLINE LA ANILEDA KIDS ESTE O RESPONSABILITATE.

 1. FRAUDA SI SPAM
  Calitatea serviciilor de gazduire, legaturi catre alte site-uri, erori de operare
  ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil pentru erorile de pe site, indiferent de motivele apariției acestora, inclusiv modificări ale site-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate. ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil pentru erorile cauzate de utilizarea anumitor browsere pentru a vizita site-ul web ANILEDA KIDS.
  ANILEDA KIDS nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin link-uri de pe site-ul www.aniledakids.com. Pentru acele site-uri, întreaga responsabilitate revine proprietarilor site-urilor în cauză.
  Abonează-te și dezabonează-te la newsletter
  Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul site-ului www.aniledakids.comeste gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și vă puteți dezabona oricând urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele transmise respecta legea Comertului Electronic in ceea ce priveste comunicarea comerciala asa cum este prevazuta de legislatia romana si internationala.
  Utilizarea newsletter-ului se face in aceleasi conditii de limitare a raspunderii din punct de vedere al continutului in care este autorizata folosirea site-ului, in conditiile prevazute de prezentul document, iar politica de confidentialitate este descrisa in detaliu in continuare. secțiune. ANILEDA KIDS deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis abonaților în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în conformitate cu prevederile prezentului document.
  Abonații newsletter-ului ANILEDA KIDS pot retrimite aceste comunicări comerciale altor persoane, pe propriul risc, și cu condiția ca aceștia să nu fi modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit mesaje comerciale de la abonații newsletter-ului ANILEDA KIDS se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați cu privire la prevederile acestui articol. În acest context, ANILEDA KIDS nu poate fi tras la răspundere în niciun fel pentru acțiunile abonaților săi.
  ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are motive să creadă că abonatul nu respectă prevederile prezentului document.
  12.1. ANILEDA KIDS nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefon/SMS/etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi bancare/carduri sau parole personale.
  12.2. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru dezvăluirea datelor sale confidențiale către o terță parte.
  12.3. www.aniledakids.comîși declină orice responsabilitate, în cazul în care un Utilizator/Client este/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este/reprezintă interesele ANILEDA KIDS
  12.4. Clientul sau Utilizatorul va informa ANILEDA KIDS despre astfel de încercări, folosind datele de contact.
  12.5. ANILEDA KIDS nu promovează SPAM-ul.
  12.6. Orice utilizator/client care și-a furnizat în mod explicit adresa de e-mail pe site poate alege să o ștergă.
  12.7. Comunicările efectuate de ANILEDA KIDS prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau link-uri către acestea, la data transmiterii conținutului.
  12.8. Următoarele scopuri pot fi sau nu considerate o tentativă de fraudare a site-ului/conținutului și/sau ANILEDA KIDS și împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au atins acest scop vor fi inițiate proceduri penale. (ură):
  12.8.1. pentru a accesa datele oricărui tip de alt utilizator/Client prin utilizarea unui cont sau prin orice altă metodă.
  12.8.2. să modifice sau să modifice în alt mod conținutul site-ului sau conținutul trimis prin orice metodă de către ANILEDA KIDS către Utilizator/Client
  12.8.3. pentru a afecta performanta serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul
  12.8.4. să acceseze sau să dezvăluie oricărui terț care nu deține autoritatea legală necesară, conținutul trimis prin orice mijloc de către ANILEDA KIDS către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
  13. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  13A ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil față de orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau se bazează pe conținut.
  13. b. ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daune (directe, indirecte, accidentale sau nu/etc) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile de tipul de conținut prezentate sau nu pe site sau pentru orice tip de eroare sau omisiuni în prezentarea de conținut care poate duce la orice fel de pierdere.
  c. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că Conținutul postat prin orice mijloace de ANILEDA KIDS încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate contacta ANILEDA KIDS pentru detalii, conform datelor de contact, astfel încât ANILEDA KIDS să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
  d. ANILEDA KIDS nu garantează utilizatorului sau clientului accesul la site sau la serviciu și nu îi acordă dreptul de a descărca sau modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia sau să exploateze orice conținut în orice alt mod, sau să transfere oricărei terțe părți orice conținut asupra căruia a avut și/sau a avut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al ANILEDA KIDS.
  e.ANILEDA KIDS nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin link-uri de conținut, indiferent de natura acestor link-uri. Pentru acele site-uri, responsabilitatea revine în întregime proprietarilor lor.
  f. ANILEDA KIDS este exonerat de orice vinovăție în cazul utilizării site-urilor și/sau a conținutului transmis Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau a unui angajat al ANILEDA KIDS , dacă este cazul, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau poate cauza daune de orice fel din partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricărei terțe părți implicate în acest transfer de Conținut.
  g. ANILEDA KIDS nu oferă garanții directe sau indirecte, cum ar fi:
  13.g.1. serviciul/produsul va fi conform cerințelor clientului
  13.g.2. serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
  13.g.3. produsele/serviciile obținute gratuit sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
  13.h. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt în niciun fel responsabili pentru relațiile sau consecințele lor rezultate din, dar fără a se limita la, achiziții, oferte speciale, promoții, promoții, sau orice alt tip de relație/conexiune/tranzacție/colaborare. / etc care pot aparea intre client sau utilizator si oricare dintre cei care se promoveaza direct sau indirect prin intermediul site-ului.
  14. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
  14.a. ANILEDA KIDS garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informatii pot fi folosite de ANILEDA KIDS pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzii, diverse oferte speciale, promotii, etc numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor cu caracter personal către ANILEDA KIDS nu implică obligații din partea utilizatorilor și aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice împrejurare și pot solicita ștergerea lor din baza de date în mod gratuit. Orice astfel de solicitare/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, va fi transmisă, semnată și transmisă de către persoana înregistrată în baza de date prin e-mail la office@aniledakids.com
  14. b ANILEDA KIDS se angajează ca datele personale să nu fie diseminate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct. Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi transmise autorităților abilitate să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități abilitate să efectueze orice verificări justificate conform legii, dacă acest lucru este cerut în conformitate cu legislația în vigoare.
  c. Informațiile furnizate către ANILEDA KIDS sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului OFG, abonarea la newsletter etc.), conform legilor în vigoare. ANILEDA KIDS nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail către terți, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.
  d. ANILEDA KIDS certifica ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si ale Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, cu modificarile ulterioare. Aceste drepturi includ (enumerarea nu este limitativă):
  dreptul de a cere ANILEDA KIDS să confirme prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în mod gratuit;
  dreptul de a solicita ANILEDA KIDS rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea, în mod gratuit, a acelor date furnizate a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001;
  dreptul de a solicita ANILEDA KIDS să oprească, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  dreptul de a cere ANILEDA KIDS să nu mai trimită mesaje promoționale.
  Orice astfel de cerere/notificare va fi transmisă, semnată și transmisă de către persoana înregistrată în baza de date prin e-mail la office@aniledakids.com
  ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil pentru erorile cauzate de neglijența utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil în niciun fel pentru pierderea sau modificarea datelor cu caracter personal stocate în scopul specificat în acest document.
  15. FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZ FORŢAT
  15. A. Cu excepția cazurilor în care nu se prevede în mod expres altfel, niciuna dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligații. le revin în temeiul contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un caz de forță majoră.
  b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să informeze cealaltă, de îndată și complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor acelui eveniment.
  c. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul sus-menționat este exceptat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul îl împiedică să-l îndeplinească.
  d. Daca in termen de 15 zile de la data producerii acestuia, evenimentul respectiv nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea integrala a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde celorlalte daune-interese.
  e. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 15. c.
  16.Disputa
  16.a. Prin utilizarea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urile și/sau orice conținut transmis de ANILEDA KIDS Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau trimitere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta este de acord cel puțin cu prezentul” Termeni si conditii de utilizare".
  16. b. Orice dispută cu referire la acești „Termeni și condiții” care ar putea apărea între Utilizator/Client și ANILEDA KIDS va fi soluționată pe cale amiabilă.
  c. ANILEDA KIDS nu este răspunzător pentru nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte datorii, dacă acestea sunt cauzate în mod direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.
  d. Orice dispută de orice fel care ar putea apărea între Utilizator și ANILEDA KIDS sau partenerii săi va fi soluționată pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, conflictul va fi solutionat in instanta, in conformitate cu legile romane in vigoare.
  e. În cazul în care oricare dintre clauzele de mai sus este considerată nulă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
  f. Acest document a fost întocmit și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.
  VIRUSURI, HACKING ȘI ALTELE
  Nu este permis să abuzați de acest site www.aniledakids.comprin introducerea deliberată de viruși hardware, cum ar fi hardware și software, precum și orice alt software neautorizat sau orice alt material rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. . Orice încercare de a obține acces neautorizat la acest site web www.aniledakids.com, serverul care găzduiește acest site sau orice alt server, computer sau bază de date asociate site-ului nostru este interzisă. Sunteți de acord să nu atacați acest site printr-un atac distribuit de „refuzare a serviciului” sau un atac distribuit de „refuzare a serviciului”.
  Încălcând această prevedere, puteți săvârși o infracțiune conform reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorității competente de aplicare a legii și vom coopera cu autoritatea competentă pentru a face cunoscută identitatea hackerului. De asemenea, în cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest site web va înceta cu efect imediat. ANILEDA KIDS va lua, de asemenea, toate măsurile necesare pentru a vă restricționa accesul la Site pentru perioada maximă permisă de lege.
  ANILEDA KIDS nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daune cauzate de un atac de „refuz de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic computerului, echipamentului, datelor sau materialelor dumneavoastră. ca urmare a utilizării acestui site web sau a descărcării conținutului acestuia sau a altor site-uri web către care acest site vă redirecționează.
  18. DISPOZIȚII FINALE
  18.a.ANILEDA KIDS își rezervă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii/serviciului acestuia, inclusiv modificări care pot afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificarea prealabilă a Utilizatorului sau Client .
  18.b.ANILEDA KIDS nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele erori de pe site din orice motiv, inclusiv modificări, setări etc., care nu sunt făcute de administratorul site-ului.
  10.c.ANILEDA KIDS isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau link-uri pe orice pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate companiile partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natură competitivă.
  Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe www.aniledakids.comsi care nu este deja abordata de niciun articol din acest document, va fi rezolvata pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor. , de către utilizator.
  In cazul in care litigiul nu a fost solutionat pe cale amiabila, competenta revine instantelor romane sau unui organ de solutionare alternativa a litigiilor, agreat de ambele parti. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului www.aniledakids.com, clientul își asumă în totalitate consecințele care decurg din utilizarea site-ului în aceste condiții.
Utilizăm module cookie pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de către noi.
Magazin
Favorite
0 items Coș
Contul meu